Ledige stillingar

Ledige stillingar

Voss Active er ei av dei største aktivitetsbedriftene i Noreg, og har i 25 år arrangert opplevingar for turistar, lag og firma. Rundt 40 tilsette utgjer til saman 15 årsverk, tre av desse er heiltidsstillingar.

Firmaet er veldrive, ekspanderande og nye produkt er under utvikling. Selskapet har base i Skulestadmo.

Class 4+ River Guide + Minibus driver

We are looking for European Class 4+ River guides with Minibus D1 + CPC 95 driving license: EU citizen with D1 license and Professional driver certificate (code 95 / CPC) …

Read More

EU Bus Driver: D-95 license

We have positions for European Bus & Minibus Drivers: EU citizen with D license and Professional driver certificate (code 95/CPC) Full time seasonal: Between May and Oct (dates to be …

Read More
Elvatun Restaurant

Driftsansvarleg for Elvatun Restaurant

Driftsansvarleg for restauranten vår: Mai-oktober, 100% stilling: Jobben går ut på å syte for at alle som har hatt det kjekt ute på aktivitet får ei god matoppleving i Elvatun. …

Read More

Driftsansvarleg for Elvatun Restaurant

Driftsansvarleg for restauranten vår: Mai-oktober, 100% stilling:
Jobben går ut på å syte for at alle som har hatt det kjekt ute på aktivitet får ei god matoppleving i Elvatun. Totalopplevinga hjå Voss Active skal vere ypparleg!
Arbeidsoppgåver:
 • Kjøken og bardrift med alle arbeidsoppgåver som høyrer til.
 • Setje opp menyar og vaktlister.
 • Matlaging og servering.
 • Innkjøp og vareteljing.
 • Fungere som vårt vertsskap på Elvatun.

Me søkjer ein person med røynsle frå restaurantdrift som er ledig for arbeid heile sommarhalvåret. Er du den rette for oss?

 • Du må vere over 20 år.
 • Du må vere blid og serviceinnstilt.
 • Like å lage mat – grille, koke, steike
 • Ansvarsfull, pliktoppfyllande og like å ta i eit tak.
 • Trivst godt med å jobbe både sjølvstendig og aleine og leiar i team.
 • Fleksibel og kan jobbe seine kveldar innimellom.
 • Gode munnlege engelskkunnskapar.

Søknad sendast: frode@vossactive.no

Søknad må innehalde komplett CV og referansar.