Lita & Mikro Løyper

Lita & Mikro Løyper

min 100cm
maks 120kg
23 element
4 zipliner
Rekn ca. 2-3t

Dei små løypene høver for mindre born, eller for dei som tykkjer dei store løypene vert for tøffe. Langs mikroløypa er det mogleg for foreldre å fylgje borna frå bakkeplan og hjelpe dei om nødvendig.

Dette området er hovudsakleg for born men vaksne kan og delta.

Mikro løypa er kun 1-2 meter høg og perfekt for mindre born og mens lita løype er 6-7 meter over bakkeplan og passar for born som ynskjer litt større utfordringar. Alle løypar avsluttast med ei zipline!

Vaksen tilsyn

Ver venleg å lese reglane våre, om vakse tilsyn, før du bestiller!

Lita & Mikro Løyper

Born under 5år må har ein vaksen med i løypa

(maks 2 born per vaksen)

Born frå 5år til 15 - ein vaksen vere til stades

( i klatreparken, men treng ikkje bli med i løypa)

Ein vaksen må signere erklæringa for dei under 16år
Er du over 140cm høg?
Då er du høg nok til å delta i Stor løype og ziplinepark!
Bursdagsfeiring!
Bursdag kan feirast i parken kvar dag innan ordinær opningstid.
  • Bursdagsbarnet + ein føresett klatrar gratis
  • Minimum 10 deltakarar – obs*vakse tilsyn
  • Rekn ca. 3-4 timar i parken – 2-3 timer i løypene
Sesongmedlemskap
Har du planar om å besøke parken fleire gonger i løpet av sesongen, kan det svare seg å kjøpe sesongmedlemskap som kan nyttast heile sommaren.
Kom snart!

Anbefalte aktivitetar