Smitteverntiltak hjå Voss Active


Voss Active har justert aktivitetar og rutinar i tråd med myndigheitene sine pålegg og anbefalingar.

Ver snill å hjelp oss med å redusere fare for smitte:

  1. Ikkje besøk oss om du er sjuk.
  2. Alle gjestar må vaske hender ved ankomst
  3. Dispensere med hånddesinfeksjon er lett tilgjengelig på alle våre anlegg
  4. Hald 1 m avstand mellom individuelle grupper.
  5. Maksimalt 20 personar i kvar garderobe samstundes.
  6. Unngå å sitje sete ved sete i bussane om sidemann ikkje høyrer til same gruppe du reiser samen med. Nytt same sete begge vegar.
  7. På travle dagar kan det hende me ber deg om å ikkje gå i restauranten for å sjå på bilete frå turen, men heller sjå og kjøpe desse online – www.tourphotos.com/vossactive

THANK YOU

Bestille med tlf eller e-post

Booking og kontakt

*Me tilbyr privat tur på alle våre produkt. Ta kontakt for tilbud!

Bestille med tlf eller e-post

Kontakt / booking

Ta kontakt for pakkeløysingar eller gruppebestillingar

*Me tilbyr privat tur på alle våre produkt. Ta kontakt for tilbud!

Bestille på nett

Online booking

Rafting, Familierafting og klatreparken er tilgjengelig å bestille online!

obs* studentrabatt: du kan ikkje nytte online booking men må kontakte oss

Rafting Senter & Restaurant


Location

Klatre- og ziplinepark