Voss Vind & Vatn

Voss Vind og vatn

Knapt nokon stad på kloden kan du flyge i vindtunnel og rafte på samme reisemål!

Voss gjer deg ei pakkeløysing for to unike opplevingar. Du kan gjera alt på ein dag eller dele opplevingane på fleire dagar.

All aktivitet skjer saman med erfarne guidar/instruktørar. Dette tilbudet passer alle og tilpasses kvar enkelts erfaringsnivå. Eventuell overnatting kjem i tillegg, gode priser hjå samarbeidspartnarar.

VVV Individuell

Vindtunnel (3 Mins flyging) + Lunsj + Rafting

pris

kr 2020.-
pp

  • 15 år i løpet av året

    Må vere god til å symje!

  • Må kunne symje

  • Frå mai til og med okt

  • På førespurnad

VV Familie

Vindtunnel (3 Mins flyging) + Familierafting

pris

Born:
kr 1040.-
pp
Voksen (15+):
kr 1400.-
pp

  • 5 år i løpet av året

  • Må kunne symje

  • Frå mai til og med okt

  • På førespurnad

Pakkar & grupper

Bestilling

Ta kontakt for pakkeløysingar eller gruppebestillingar

Location

Rafting Senter & Restaurant