Environment and Safety

Environment

 • Voss Active aspires to be a sustainable company with healthy values upheld by all our staff: «Leave nothing but footprints, take nothing but photos»
 • We offer outdoor activities that require the least possible use of motorised vehicles and take care of the natural areas we use.
 • Our employees will help our participants experience how they can enjoy fantastic experiences in Norway without harming the environment and nature.
 • Rafting, riverboarding and rappelling are activities that can be carried out without damaging wildlife and the environment.  We take consideration of land owners, fishing areas and hunting.
 • The High Ropes park uses old forest with sustainable methods and is inspected by an arborist each year.
 • The Elvatun Restaurant offers locally produced, low carbon footprint produce as much as possible.
 • We sort and recycle all waste and are certified under the Miljøfyrtårn standard.

Safety

 • Klatreparken er registrert som Fornøyelsespark med lovverk underlagt Statens Jernbanetilsyn (SJT), herunder sertifisering av anlegget, rutinar for kontroll, vedlikehald og drift, opplæring av tilsette, redningplanar, rapportering av hendingar og krav til forsikring.
 • Alle aktivitetar som rafting, elvebrett og rappellering etc er underlagt krav om produktkontroll og tilhøyrande regelverk underlagt Direktoratet for sikkerhet og beredskap (DSB).
 • Voss Active er i tillegg medlem av Norsk Rafting Organisasjon som har utarbeida ein tryggleiksnorm for rafting i Noreg.
 • Voss Active har ein omfattande Internkontroll som omhandlar tryggleikstiltak for kvar enkelt aktivitet vi tilbyr, med tilhøyrande risiko analyse.
 • Internkontrollen omfamnar også krav sett av Mattilsynet for drift av storkjøkken og krav i samband med serveringsløyve og skjenkeløyve.
  Voss Active føl sjølvsagt alle krav om HMS, arbeidsmiljø, ansvarsforsikring og løyver.
 • Selskapet har transportløyve for passasjerar for 6 køyretøy.

Rafting Senter & Restaurant


Location

Klatre- og ziplinepark