Tryggleikstiltak

  • Klatreparken er registrert som Fornøyelsespark med lovverk underlagt Statens Jernbanetilsyn (SJT), herunder sertifisering av anlegget, rutinar for kontroll, vedlikehald og drift, opplæring av tilsette, redningplanar, rapportering av hendingar og krav til forsikring.
  • Alle aktivitetar som rafting, elvebrett og rappellering etc er underlagt krav om produktkontroll og tilhøyrande regelverk underlagt Direktoratet for sikkerhet og beredskap (DSB).
  • Voss Active er i tillegg medlem av Norsk Rafting Organisasjon som har utarbeida ein tryggleiksnorm for rafting i Noreg.
  • Voss Active har ein omfattande Internkontroll som omhandlar tryggleikstiltak for kvar enkelt aktivitet vi tilbyr, med tilhøyrande risiko analyse.
  • Internkontrollen omfamnar også krav sett av Mattilsynet for drift av storkjøkken og krav i samband med serveringsløyve og skjenkeløyve.
    Voss Active føl sjølvsagt alle krav om HMS, arbeidsmiljø, ansvarsforsikring og løyver.
  • Selskapet har transportløyve for passasjerar for 6 køyretøy.

Rafting Senter & Restaurant


Location

Klatre- og ziplinepark