Vind & vatn

Vindtunnel + Rafting
Knapt nokon stad på kloden kan du flyge i vindtunnel og rafte på samme reisemål!

Voss gjer deg ei pakkeløysing for to unike opplevingar. Du kan gjera alt på ein dag eller dele opplevingane på fleire dagar.
All aktivitet skjer saman med erfarne guidar/instruktørar. Dette tilbudet passer alle og tilpasses kvar enkelts erfaringsnivå. Eventuell overnatting kjem i tillegg, gode priser hjå samarbeidspartnarar.

 • Pakkepris

  Sjå ned

 • Frå 5 år

  (15+ for grad 3/4 Rafting)

 • Må kunne symje

 • mai til og med okt

 • På førespurnad

Familiepakka

Vindtunnel (10 min flyging) + Familierafting
 • kr 4460.-

 • 5 år i løpet av året

 • Må kunne symje

 • Frå mai til og med okt

 • På førespurnad

 

Individuellpakka

Vindtunnel (3 Mins flyging) + Lunsj + Rafting grade 3/4
 • kr 2020.-

 • 15 år i løpet av året

 • Må kunne symje

 • Mai til og med okt

 • På førespurnad

Booking


 • Ring oss

  (+47) 546 51 05 25

 • Mail oss

  post@vossactive.no

Location

Rafting Senter & Restaurant