Gåvekort

Gåvekort

Gje ei minnerik oppleving i gåve!

Gåvekort kan nyttast til bestilling av alle våre aktivitetar*

  • Vel beløp/ verdi på gåvekortet **
  • Legg til personleg helsing til den heldige mottakaren
  • Vel om du ynskjer gåvekortet tilsendt til din personlege e-post eller direkte til mottakar
  • Legg til kontaktinformasjon og betal ***
Vilkår

* Gåvekort kan nyttast som betaling/ delbetaling online, per telefon eller e-post

** Gåvekort er gyldig i eit år frå kjøpsdato

*** Gåvekort kan ikkje refunderast eller innløysast i kontantar

Gåvekort

Gåvekort