Image

GÅVEKORT

Rafting aktivitetar

Klatre og ziplinepark aktivitetar

Sesongmedlemskap for parken

For informasjon om aktivitetane med krav til aldersgrenser, minimum høgde og anna praktisk informasjon trykk direkte på aktiviteten og du får opp side med utfyllande informasjon.

Bestilling av gåvekort

Send e-post til post@vossactive.no med informasjon om:

  • kva gåvekort du ynskjar
  • antall gåvekort samt namn på mottakar av gåvekort

Me sendar so gåvekort og faktura per e-post som PDF fil.

Dersom du ynskjar meir enn eit gåvekort sendar me ein faktura per gåvekort då kvart gåvekort og faktura er knytt opp mot eit unikt referansenummer.

Bruk av gåvekort

Den heldige mottakar av gåvekort tek direkte kontakt med Voss Active for bestilling av plass og visar då til det unike referansenummeret på gåvekortet.

Gyldigheit

Gåvekort er gyldig i eit år frå kjøpsdato.