Ledige stillingar

Ledige stillingar

Voss Active er ei av dei største aktivitetsverksemdene i Noreg og har i 30 år arrangert opplevingar for turistar, lag og firma. Vi tilbyr eit rikt og spannande aktivitetstilbod som til dømes rafting, elvebrett, fosserappellering, juvvandring, klatre- & ziplinepark samt utandørs boblebad og vedfyrt badstove.

Frå sommaren 2023 utvidar vi og kan stolt ynskja gjester frå både inn- og utland velkomne til designhotellet Elva Hotell. Vi skal tilby ei komplett pakke som bind saman ekstremsport og naturopplevingar med spektakulær overnatting og matkultur.

Vi er omlag 40 tilsette som til saman utgjer 15 årsverk, 6 av desse er heiltidsstillingar og skal no aukast til 10. Firmaet er veldrive og ekspanderande.

Resepsjons- og marknadsmedarbeidar

100% Stilling Til vårt hovudkontor søkjer vi etter ein initiativrik, positiv og effektiv medarbeidar med eit skapt hovud som skal vera med å bidra til at våre gjestar får eit …

Les Meir...