Klatre og Ziplinepark

Klatre og Ziplinepark

I parken er det høgdeløyper av ulike vanskenivå for kunne utfordre ein kvar!

Lita & Mikro Løyper for dei over 100 cm

Stor Løyper & Ziplinepark for dei over 140 cm.

Opningstider

Helger: 13. mai > 15. okt

Kvar dag: 24. juni > 27. aug

Ekstra Opningstid

18. 19. & 29. mai

9. > 13. oct

Booking

Bestill online!

«Drop in» gjestar er ikkje garantert plass

Innsjekk

Parken opnar kl10*

Innsjekk 15 minuttar før bestilt klatring

Siste innsjekk kl. 15:00*

Normalt stengar parken rundt 17:00*

*Kan variere noko avhengig av vær

Du treng

Gode sko

Kle etter vær høve

Delta på instruksjon

Vaksen tilsyn

Ver venleg å lese reglane våre, om vaksen tilsyn, før du bestiller!

Lita & Mikro Løyper

Born under 5år må har ein vaksen med i løypa

(maks 2 born per vaksen)

Born frå 5år til 15 - ein vaksen må vere til stades

( i klatreparken, men treng ikkje bli med i løypa)

Ein vaksen må signere erklæringa for dei under 16år

Stor Løype & Ziplinepark

Born under 12år må har ein vaksen med i løypa

(maks 3 born per vaksen)

Born frå 12år til 15 - ein vaksen må vere til stades

( i klatreparken, men treng ikkje bli med i løypa)

Ein vaksen må signere erklæringa for dei under 16år

Fasilitetar

Parkering

utedoar

Benker

Parken ligg i naturskjønne omgjevnadar like ved Strandaelva i Åsbrekkegjelet.
Løypene er varierte, morosame og utfordrande for både born og vaksne.

I parken er det over 60 element fordelt på fire små løyper for dei over 100 cm, i tillegg til to store løyper og ei ziplineløype for dei over 140 cm.

Bursdagsfeiring!
Bursdag kan feirast i parken kvar dag innan ordinær opningstid.
Klatrepark Sesongkort 2023

Har du planar om å besøke parken fleire gonger i løpet av sesongen, kan det svare seg å kjøpe sesongkort som kan nyttast heile sommaren.

Gruppebestillingar

Me set saman pakkeløysingar med ulike aktivitetar, bevertning og overnatting. Ta kontakt og vi lagar eit program tilpassa dykkar ynskje og behov