Smitteverntiltak

Smitteverntiltak

Voss Active har justert aktivitetar og rutinar i tråd med styresmaktene sine pålegg og tilrådingar.

Ver snill å hjelp oss med å redusere fare for smitte:

Ikkje besøk oss om du er sjuk.

Alle gjestar må vaske hendene når dei kjem til oss.

Dispenserar med handdesinfeksjon er lett tilgjengelege på alle anlegga våre.

Hald ein meter avstand mellom individuelle grupper.

Maksimalt 20 personar i kvar garderobe samstundes.

Unngå å sitje sete ved sete i bussane om sidemann ikkje høyrer til same gruppe du reiser saman med. Nytt same sete begge vegar.