Sesongkort

Sesongkort

Om du eller din familie ser for dykk å besøke klatreparken ofte

Lita + Mikro Løyper

Tilgang til lita løype og mikroløype
1250 kr per kort
  • For dei over 100cm
  • Forelder eller føresett kan fylgje born i løypa gratis.*

Stor løype + zipliner

Tilgang til stor løype og ziplineløype
1530 kr per kort
  • For dei over 140cm
  • Forelder eller føresett kan fylgje born i løypa gratis.*

Familiekort

Tilgang til heile klatreparken
5470 kr per familiekort
  • For dei over 100cm
  • Vaksentilsyn gjeld som vanleg

Korleis kan ein kjøpe sesongkort?

For å kjøpe sesongkort kan du trykke på bestill no og fylle inn namn på den eller dei som skal sesongkortet skal gjelde for.

  • Når du kjøper sesongkort er einaste tilgjengelege dato 15. oktober. Dette er førebels den einaste måten me kan gjere sesongkort tilgjengeleg for sal online på nett
  • Om du vil kjøpe fleire individuelle sesongkort må du kjøpe desse separat då det er ordrenummeret som vert nummeret til sesongkortet.

Korleis kan ein bruke sesongkortet?

Du kan skrive inn stadfestingsnummer når du reserverer plass i klatreparken online på nett

Vilkår

  • Sesongkortet ditt er gyldig for heile sesongen
  • Sesongkort er personleg og kan ikkje overdragast til andre