Sesongkort

Sesongkort

Om du eller din familie ser for dykk å besøke klatreparken ofte

Lita + Mikro Løyper

Tilgang til lita løype og mikroløype
1250 kr per kort
  • For dei over 100cm
  • Forelder eller føresett kan fylgje born i løypa gratis.*

Stor løype + zipliner

Tilgang til stor løype og ziplineløype
1530 kr per kort
  • For dei over 140cm
  • Forelder eller føresett kan fylgje born i løypa gratis.*

Familiekort

Tilgang til heile klatreparken
5470 kr per familiekort
  • For dei over 100cm
  • Vaksentilsyn gjeld som vanleg

For å kjøpe sesongkort kan du trykke på bestill no og fylle inn namn på den eller dei som skal sesongkortet skal gjelde for.

  • Når du kjøper sesongkort er einaste tilgjengelege dato 13. oktober. Dette er førebels den einaste måten me kan gjere sesongkort tilgjengeleg for sal online på nett
  • Om du vil kjøpe fleire individuelle sesongkort må du kjøpe desse separat då det er ordrenummeret som vert nummeret til sesongkortet.

Du kan skrive inn stadfestingsnummer når du reserverer plass i klatreparken online på nett

  • Sesongkortet ditt er gyldig for heile sesongen
  • Sesongkort er personleg og kan ikkje overdragast til andre