Juvvandring

Juvvandring

Juving er berre tilgjengeleg når elvane har for lite vatn til å gjennomføre raftingturane, (vanlegvis seint på sommaren)

obs* Kontakt oss per mail eller telefon dersom det ikkje er tilgjengelig tur på din foretrukne dato og tidspunkt