Tryggleik og Konsept

Parken vart fyrst bygd i 2000 med 4 element og 1 zipline. Gjennom åra har teknologien utvikla seg verda over og i 2010 starta me på ein total ombygging med eit langsiktig mål med auge om å utvikla parken slik den står fram i dag. I 2012 sto lita løype klar for klatreglade born og […]

Historia vår

VRS blei starta I 1992 som ei avdeling under Dagali Rafting AS, eit selskap som var eigd av Eivind Scharffenberg med Frode Solbakk som leiar. I 1995 kjøpte Frode avdelinga på Voss saman med David Monaghan og Jan Erik Short og selskapet Voss Rafting Senter AS blei stifta. I denne fasen var det viktig for […]

Gåvekort

Gje ei minnerik oppleving i gåve! Gåvekort kan nyttast til bestilling av alle våre aktivitetar* Vel beløp/ verdi på gåvekortet ** Legg til personleg helsing til den heldige mottakaren Vel om du ynskjer gåvekortet tilsendt til din personlege e-post eller direkte til mottakar Legg til kontaktinformasjon og betal *** Vilkår * Gåvekort kan nyttast som […]

Miljø og tryggleikstiltak

Miljøtiltak Voss Active skal vere eit berekraftig selskap med sunne verdiar som er forankra hjå alle tilsette. Vi skal tilby aktivitetar i naturen som i minst mogleg grad nyttar motorisert ferdsel, og vi skal ta omsyn til naturen. Våre tilsette skal bidra til at våre deltakarar får oppleve korleis ein kan nytte naturen i Noreg […]

Fasilitetar

Basen til Voss Active ligg i naturskjønne Skulestadmo. Her ligg vi rett ved elva, og kan presentere det mest moderne raftinganlegget i Noreg. GARDEROBANE Varmekablar i golvet i garderobane og dusjane. Varmtvasstank på 2000 liter burde garantere varmt vatn for alle etter eventyra. 130 låsbare skåp. UTSTYR Funksjonelt og hygienisk rom for utstyr, med våtdrakter […]

Smitteverntiltak

Voss Active har justert aktivitetar og rutinar i tråd med styresmaktene sine pålegg og tilrådingar. Ver snill å hjelp oss med å redusere fare for smitte: Ikkje besøk oss om du er sjuk. Alle gjestar må vaske hendene når dei kjem til oss. Dispenserar med handdesinfeksjon er lett tilgjengelege på alle anlegga våre. Hald ein […]

Bookingvilkår

Hovedkontor

Generelle vilkår Vi aksepterer kontantar og følgjande kredittkort: Visa, Mastercard, Maestro og Diners. Faktura berre ved førehandsavtale, og då betaling pr. 10 dagar. Bestillinga er bindande ved: Betaling av arrangementet med stadfesta godkjent transaksjon. Ta vare på utskrifta. Skriftleg stadfesting frå Voss Active.   Aktivitetar Voss Active AS tar atterhald om endring eller kansellering av […]

Ledige stillingar

Voss Active er ei av dei største aktivitetsverksemdene i Noreg og har i 30 år arrangert opplevingar for turistar, lag og firma. Vi tilbyr eit rikt og spannande aktivitetstilbod som til dømes rafting, elvebrett, fosserappellering, juvvandring, klatre- & ziplinepark samt utandørs boblebad og vedfyrt badstove. Frå sommaren 2023 utvidar vi og kan stolt ynskja gjester […]

Personvernerklæring

Personvern, tryggleik og bruk av informasjonskapslar Vi brukar informasjonskapslar (cookies) for å betre den digitale opplevinga for kundane våre. Dette blir gjort til dømes ved bestilling, der vi lagrar data om deg. Slik slepp du å fylle ut same informasjon to gonger. Vi lagrar også statistikk og nyttar brukaranalyseverktøyet Google Analytics. Informasjonskapselfunksjonen kan slåast av […]